Vragen? Bel ons 0172 - 760 100

Kennissessie

Rol Vertrouwenspersoon

Aanmelden

Volgens de Arbowet moet de werkgever beleid voeren dat Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) geen gevaar oplevert voor de veiligheid en de gezondheid van de medewerkers. Onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA) vallen alle vormen van werkstress. Dat is stress veroorzaakt door werkdruk, pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en andere vormen van grensoverschrijdend en intimiderend gedrag.

Trendel ziet het als haar taak om werkgevers te ondersteunen bij hun verantwoordelijkheid voor het creëren van arbeidsomstandigheden die zorgen voor een veilig, gezond en prettig werkklimaat voor alle medewerkers. Dat is niet alleen goed voor de medewerkers zelf, maar ook in het belang van de onderneming als geheel.

Heb je als werkgever wel eens een vermoeden van een misstand gehad of gesignaleerd? Hoe heb je hierin de verantwoordelijkheid genomen ten aanzien van de veiligheid van alle betrokkene? Zijn de interne procedures helder voor iedereen en ook bekend welke route zij kunnen nemen om veilig en in vertrouwen een melding te kunnen maken?

Preventief Ziekteverzuim

Inhoud van de kennissessie

De volgende onderwerpen worden besproken:

  • Waarom een vertrouwenspersoon?
  • Wie wordt er vertrouwenspersoon?
  • Rol vertrouwenspersoon voor werkgever & medewerker
  • Grensoverschrijdend gedrag
  • Signaal (h)erkenning
  • Tips gesprekstechnieken
  • Geef het goede voorbeeld
  • Geheimhouding

Doelgroep

  • Leidinggevende
  • HR medewerkers/adviseurs
  • Interne vertrouwenspersonen

Datum, tijd en locatie

Datum & tijd: Woensdag 25 september om 10:30
Duur: circa 1 uur
Locatie: Trendel Arbodienst & Advies- Lemelerberg 33 te Alphen aan den Rijn.
De workshop zal worden gegeven door Annabel Heetvelt, register vertrouwenspersoon bij Trendel. 

Aanmelding

Aanmelding via formulier op deze pagina
Na aanmelding ontvang je uiterlijk 2 weken voor de workshop een definitieve uitnodiging.

Kosten

Je deelname voor deze kennissessie is geheel kosteloos en op volgorde van aanmelding (beperkt aantal plaatsen beschikbaar).

Heb je toch nog vragen. Bel of mail gerust.

 

Meld je aan

Kennissessie rol vertrouwenspersoon

“Bouwen op én met elkaar….ook als het gaat om inzetbaarheid van onze medewerkers. Met de deskundigen bij Trendel werken we prettig samen om op een betrouwbare en persoonlijke manier invulling te geven aan onze re-integratietrajecten.”

Yvonne Schoneveld HR-manager
Ouwehand

Onze speerpunten

 • Persoonlijk
 • Snel schakelen
 • Maatwerk oplossingen

Stel uw vraag aan ons team