Vragen? Bel ons 0172 - 760 100

Vertrouwenspersoon

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht een beleid op te stellen om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale belasting. Onderdeel van dit beleid kan het aanstellen van een vertrouwenspersoon zijn.
Het is prettig als een getroffen werknemer met zijn problemen terecht kan bij een daarvoor opgeleide en gecertificeerd vertrouwenspersoon. Mocht dit bij uw bedrijf intern niet kunnen of er zijn andere bezwaren dan kunt u terecht bij Trendel.

Contact opnemenBel mij terug

Trendel ziet het als haar taak om werkgevers te ondersteunen bij hun verantwoordelijkheid voor het creëren van  arbeidsomstandigheden die zorgen voor een veilig, gezond en prettig werkklimaat voor medewerkers. Dat is niet alleen goed voor uw medewerkers, maar dat is ook in het belang van de onderneming als geheel.

Meldingen of klachten voor de vertrouwenspersoon

Medewerkers kunnen door allerlei factoren spanning of stress ervaren zowel werk gerelateerd als persoonsgebonden. Er zijn verschillende spanningsbronnen aan te wijzen die werk gebonden kunnen zijn, zoals:

 • Agressie, geweld, discriminatie, pesten, (seksuele) intimidatie en ongewenste intimiteit
 • Bedrijfsongevallen, ingrijpende veranderingen zoals reorganisaties en fusies

Worden deze factoren ervaren, schakel dan onze vertrouwenspersoon Annabel Heetvelt in. Zij is een opgeleid en gecertificeerd vertrouwenspersoon aangesloten bij de LVV (Landelijke vereniging Vertrouwenspersonen).

Preventief Ziekteverzuim

Taken en verantwoordelijkheden van de vertrouwenspersoon

Het verzorgen van eerste opvang van medewerkers die zijn lastiggevallen en die hulp of advies nodig hebben.

  • Nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is, zo niet voorlichting formele wegen
  • De melder informeren over de diverse tijd aan oplossingsmogelijkheden
  • Doorverwijzen naar eventuele hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator
  • Het desgewenst begeleiden, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van een bedrijf
  • het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag
  • het adviseren en ondersteunen bij het voorkomen van ongewenst gedrag
  • het registreren van gevallen van ongewenst gedrag
  • Opstellen jaarverslag ongewenst omgangsvormen voor leidinggevenden en management.

Geheimhouding

Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers. Het spreekt voor zich dat verkregen informatie niet zonder toestemming van betrokkenen aan derden gegeven wordt. Er is een geheimhoudingsplicht. In uitzonderlijke situatie is de vertrouwenspersoon overigens verplicht een misstand te melden.

Contactinformatie vertrouwenspersoon

Annabel Heetvelt

Geregistreerd Vertrouwenspersoon en Integriteit

Telefoonnummer: 0172-760101
Email: vertrouwenspersoon@trendel.nl

 

 

“Korte lijnen, directe communicatie is waar wij met Lansigt om bekend staan. Datzelfde verwachten we ook van onze partners. Met Trendel hebben we die gevonden. Objectiviteit, betrouwbaarheid en persoonlijk contact zijn elementen die wij erg op prijs stellen bij Trendel.”

Pieter van der Kwaak Directeur/Register Accountant
Lansigt Accountants

Onze speerpunten

 • Persoonlijk
 • Snel schakelen
 • Maatwerk oplossingen

Stel uw vraag aan ons team

Om deze website goed te laten werken en onze website te kunnen optimaliseren op uw beleving plaatsen wij kleine bestanden op uw computer (zogenoemde cookies) en analyseren wij het websitegebruik. Een zeer groot deel van de websites doen dit. Nieuwe wetgeving verplicht ons u hiervoor toestemming te vragen. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies