Vragen? Bel ons 0172 - 760 100

Vertrouwenspersoon

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht een beleid op te stellen om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale belasting. Onderdeel van dit beleid kan het aanstellen van een vertrouwenspersoon zijn.
Het is prettig als een getroffen werknemer met zijn problemen terecht kan bij een daarvoor opgeleide en gecertificeerd vertrouwenspersoon. Mocht dit bij uw bedrijf intern niet kunnen of er zijn andere bezwaren dan kunt u terecht bij Trendel.

Contact opnemenBel mij terug

Trendel ziet het als haar taak om werkgevers te ondersteunen bij hun verantwoordelijkheid voor het creëren van  arbeidsomstandigheden die zorgen voor een veilig, gezond en prettig werkklimaat voor medewerkers. Dat is niet alleen goed voor uw medewerkers, maar dat is ook in het belang van de onderneming als geheel.

Meldingen of klachten voor de vertrouwenspersoon

Medewerkers kunnen door allerlei factoren spanning of stress ervaren zowel werk gerelateerd als persoonsgebonden. Er zijn verschillende spanningsbronnen aan te wijzen die werk gebonden kunnen zijn, zoals:

 • Agressie, geweld, discriminatie, pesten, (seksuele) intimidatie en ongewenste intimiteit
 • Bedrijfsongevallen, ingrijpende veranderingen zoals reorganisaties en fusies

Worden deze factoren ervaren, schakel dan onze vertrouwenspersoon Annabel Heetvelt in. Zij is een opgeleid en gecertificeerd vertrouwenspersoon aangesloten bij de LVV (Landelijke vereniging Vertrouwenspersonen).

Preventief Ziekteverzuim

Taken en verantwoordelijkheden van de vertrouwenspersoon

Het verzorgen van eerste opvang van medewerkers die zijn lastiggevallen en die hulp of advies nodig hebben.

  • Nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is, zo niet voorlichting formele wegen
  • De melder informeren over de diverse tijd aan oplossingsmogelijkheden
  • Doorverwijzen naar eventuele hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator
  • Het desgewenst begeleiden, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van een bedrijf
  • het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag
  • het adviseren en ondersteunen bij het voorkomen van ongewenst gedrag
  • het registreren van gevallen van ongewenst gedrag
  • Opstellen jaarverslag ongewenst omgangsvormen voor leidinggevenden en management.

Geheimhouding

Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers. Het spreekt voor zich dat verkregen informatie niet zonder toestemming van betrokkenen aan derden gegeven wordt. Er is een geheimhoudingsplicht. In uitzonderlijke situatie is de vertrouwenspersoon overigens verplicht een misstand te melden.

Contactinformatie vertrouwenspersoon

Annabel Heetvelt

Geregistreerd Vertrouwenspersoon en Integriteit

Telefoonnummer: 0172-760101
Email: vertrouwenspersoon@trendel.nl

 

 

“Tijdens de transparante kennismaking, onze wensen duidelijk kunnen maken en daarmee maakt Trendel op maat de samenwerkingsafspraken. Duidelijke communicatie en het advies wat je krijgt is in ons belang en niet altijd in Trendel’s belang en dat schept vertrouwen. De workshops die met regelmaat worden gegeven sluiten aan op onze behoefte. Tot nu toe zeer tevreden over de samenwerking.”

Maurice de Bruin Adjunct-directeur
Wed. J. de Bruyn & ZN. B.V.

Onze speerpunten

 • Persoonlijk
 • Snel schakelen
 • Maatwerk oplossingen

Stel uw vraag aan ons team