Vragen? Bel ons 0172 - 760 100

Toetsing Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Voert u de RI&E zelf uit, dan moet deze in een aantal gevallen door een gecertificeerde kerndeskundige worden getoetst. De verplichting om te toetsen hangt af van de grootte van het bedrijf en het soort RI&E-instrument dat gebruikt wordt:

 • Organisaties met meer dan 25 werknemers moeten hun RI&E-instrument op de gewone wijze laten toetsen.
 • Organisaties met maximaal 25 werknemers die voor het opstellen van de RI&E gebruik maken van een door het Steunpunt-RI&E erkend RI&E-instrument hoeven hun RI&E niet te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst/arbodeskundige. 

Offerte aanvragenBel mij terug

Risico inventarisatie en evaluatie

Stappen toetsing RI&E:

 • Documentenstudie, RI&E-rapportage, Arbobeleid, mogelijke Arbeidshygiënische onderzoeken, etc.
 • Participatieve rondgang (observatie en interview, beoordelen van de RI&E in de uitvoering en Plan van Aanpak)
 • Opstellen van Toets rapportage met, indien van toepassing, aanvullende adviezen voor Plan van Aanpak.
 • Implementatie van het Plan van aanpak. Trendel ondersteunt u graag om het Plan van Aanpak incl. de aanbevelingen vanuit de toetsing verder vorm te geven, zodat u zelf verder e.e.a. kan oppakken.

Opbrengsten RI&E:

 • Een getoetste RI&E conform de actuele wetgeving en stand der wetenschap
 • Beoordeling van Risico-Inventarisatie en Evaluatie
 • Advies op het Plan van Aanpak

Heeft u vragen over de toetsing van de RI&E of wilt u een offerte opvragen?

Neem dan gerust contact met ons op.

Preventief verzuimbeleid

 

“Bouwen op én met elkaar….ook als het gaat om inzetbaarheid van onze medewerkers. Met de deskundigen bij Trendel werken we prettig samen om op een betrouwbare en persoonlijke manier invulling te geven aan onze re-integratietrajecten.”

Yvonne Schoneveld HR-manager
Ouwehand

Onze speerpunten

 • Persoonlijk
 • Snel schakelen
 • Maatwerk oplossingen

Stel uw vraag aan ons team