Vragen? Bel ons 0172 - 760 100

Klachtenprocedure

Trendel beschouwt klachten als een kans om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Een klacht is iedere uiting van onvrede inzake de dienstverlening van Trendel in het algemeen of inzake het handelen van medewerkers van Trendel, welke niet na een enkele toelichting of onmiddellijke correctie wordt verholpen.

Uitgezonderd is onvrede over een advies van de bedrijfsarts en/of een andere door de bedrijfsarts ingeschakelde deskundige om het werk (gedeeltelijk) te hervatten. De klacht is dan niet ontvankelijk. Hiervoor kunt u een deskundigen-oordeel bij UWV aanvragen.

Download  hier onze klachtenprocedure

 

Privacy

Wij zien er nauwkeurig op toe dat alle gegevens waarmee wij werken optimaal beschermd worden tegen onbevoegden. In ons privacyreglement staat precies wie welke gegevens mag inzien, hoe lang ze bewaard worden en hoe we voorkomen dat onbevoegde personen ze kunnen bekijken.

 

“Overgestapt naar Trendel voor de persoonlijke aandacht, het kleinschalige, de extra begeleiding waar nodig en de korte lijnen. Dit maken zij volledig waar!”

Marjolein van der Baan HR-Manager
Lok Installaties

Onze speerpunten

  • Persoonlijk
  • Snel schakelen
  • Maatwerk oplossingen

Stel uw vraag aan ons team