Vragen? Bel ons 0172 - 760 100

PMO (Preventief Medisch Onderzoek) /  PAGO (Periodiek Arbeidsgeneeskundig Onderzoek)

Als werkgever wil je graag de gezondheid en inzetbaarheid van de werknemers bewaken en bevorderen, zodat zij op een veilige en prettige manier hun werk kunnen doen. Hier draag je aan bij door de werknemers periodiek een arbeidsgeneeskundig gezondheidsonderzoek (PMO/PAGO) aan te bieden.

Offerte aanvragenBel mij terug

Is een PAGO wettelijk verplicht?

Ja, elke werkgever is verplicht periodiek een arbeidsgeneeskundig onderzoek (PAGO) aan zijn werknemers aan te bieden. De deelname voor een werknemer is op vrijwillige basis. Dit staat beschreven in artikel 18 van de arbeidsomstandighedenwet wat zich richt op arbeidsrisico’s in het werk zoals die in de risico inventarisatie en -evaluatie zijn opgenomen.
Preventief verzuimbeleid

Wat is het verschil tussen PMO en PAGO?

PMO is een ruimer begrip van PAGO en richt zich op bijvoorbeeld leefstijl, vitaliteit, psychosociale arbeidsbelasting en duurzame inzetbaarheid. Binnen deze context worden PMO en PAGO steeds vaker gecombineerd ingezet en wordt het ingezet als onderdeel in een (preventieve) aanpak t.a.v. gezondheid en duurzame inzetbaarheid.

Wat is het doel voor de werkgever?

Een PMO/PAGO is een onderdeel van het Arbobeleid waarmee je zorgt dat de werknemers fluitend naar hun werk blijven gaan. Het bedrijf krijgt informatie en advies over de (fysieke en mentale) gezondheid en belastbaarheid van groepen werknemers in relatie tot het werk. Met deze informatie kan het arbo-/preventiebeleid pragmatisch in een continue proces worden verbeterd.

Wat heeft mijn werknemer aan een PMO/PAGO? 

Met een PMO/PAGO wordt een werknemer periodiek onderzocht en met hem/haar het gesprek aangegaan. Trendel brengt in kaart of zijn/haar gezondheid en belastbaarheid nog in evenwicht is met de arbeidsbelasting en de eisen die de functie stelt. 

Daarnaast wordt er onderzocht of en zo ja welke werkgerelateerde aandachtspunten er eventueel zijn en hoe het staat met werkvermogen en de duurzame inzetbaarheid van de werknemer.
De werknemer krijgt daarmee inzicht in zijn/haar fysieke en mentale gezondheid en wat hij/zij hier zelf in kan verbeteren.

Onderzoek uitvoeren

 • De inhoud van het PMO/PAGO wordt samen met het bedrijf bepaald op basis van o.a. de RI&E en wensen / ambities vanuit de organisatie zelf. Bij Trendel nemen we daarnaast de informatie die we al weten over jouw bedrijf, vanuit bijvoorbeeld signalen over verzuim of vanuit de bedrijfsarts, mee in de aanpak. Onze ondersteuning is dus altijd maatwerk. Een groter bedrijf met veel veiligheidsrisico’s heeft immers hele andere behoeftes dan een kleine ondernemer in de zakelijke dienstverlening.
 • Een PMO/PAGO bij Trendel bestaat uit een aantal vaste stappen die, mede o.b.v. bovenstaande, op maat in te richten zijn: 
  • Communicatieplan richting de medewerkers, medewerkers informeren;
  • Vragenlijstonderzoek (PAGO) met vragen over gezondheid in relatie tot werk
  • Gezondheidstests, inhoud hiervan wordt vastgesteld o.b.v. de uitkomsten van de RI&E en doelstelling van PMO/PAGO;
  • Duurzaam inzetbaarheidsgesprek. Hierin worden relevante bevindingen o.b.v. de ingevulde vragenlijst en het onderzoek met hieraan gekoppeld verbetermogelijkheden en -advies besproken;
  • Managementrapportage waarmee inzicht wordt gegeven in de bevindingen en mogelijke risico’s, inclusief concrete voorstellen voor vervolgaanpak, op organisatieniveau (mogelijk bij minimale groepsgrootte van 15 deelnemers). Deze wordt besproken met de opdrachtgever. De resultaten uit de PMO/PAGO nemen we vervolgens mee in onze verdere ondersteuning in verzuim en preventie om daarmee bij te dragen aan het continue verbeterproces van je bedrijf.

Offerte aanvragenBel mij terug

Contactformulier

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

“Tijdens de transparante kennismaking, onze wensen duidelijk kunnen maken en daarmee maakt Trendel op maat de samenwerkingsafspraken. Duidelijke communicatie en het advies wat je krijgt is in ons belang en niet altijd in Trendel’s belang en dat schept vertrouwen. De workshops die met regelmaat worden gegeven sluiten aan op onze behoefte. Tot nu toe zeer tevreden over de samenwerking.”

Maurice de Bruin Adjunct-directeur
Wed. J. de Bruyn & ZN. B.V.

Onze speerpunten

 • Persoonlijk
 • Snel schakelen
 • Maatwerk oplossingen

Stel uw vraag aan ons team