Vragen? Bel ons 0172 - 760 100

Plan van Aanpak ziekteverzuim

Verzuim zien we overal, in elk bedrijf. Maar hoe ga je als bedrijf met ziekteverzuim om? Om het totale ziekteverzuim terug te dringen en te voorkomen zal er een goed beleid moeten worden opgesteld. Maar wat doe je met het al ontstane ziekteverzuim; hoe krijg je daar meer grip op? Een belangrijk instrument daarvoor is het Plan van Aanpak voor het ziekteverzuim.

Wat is een Plan van Aanpak?

Wanneer een werknemer voor een langere periode arbeidsongeschikt is, moet er volgens de Wet Verbetering Poortwachter een Plan van Aanpak worden opgesteld. Hierin staat beschreven hoe een werknemer zo snel en verantwoord mogelijk weer in het bedrijf gereïntegreerd kan worden. De Probleemanalyse vormt daarvoor de basis, omdat daarin de belastbaarheid (beperkingen en mogelijkheden) van dat moment worden aangegeven. Het (eerste) Plan van Aanpak moet uiterlijk aan het einde van de 8e week van het ziekteverzuim besproken en getekend zijn. Maar het mag zeker ook eerder.

Een Plan van Aanpak in het ziekteverzuim is eigenlijk niet meer en niets minder dan een trainingsschema voor werk. Met als doel weer die prestatie te kunnen leveren zoals afgesproken in het functieprofiel.
Dit trainingsschema moet binnen de mogelijkheden liggen van de medewerker anders wordt hij over- of onder belast en werkt de ‘training’ contraproductief.
Nemen zijn mogelijkheden toe (of af), dan moet er een nieuw plan van aanpak worden opgesteld. Zo wordt iemand beter (in zijn werk). Net zoals in de sport.
Daarom geeft de Arbowet ook aan dat de werkgever een plan van aanpak sámen met de medewerker opstelt. Beiden hebben daarin een verantwoordelijkheid.
De bedrijfsarts schetst het (medische) speelveld, zodat daar geen discussie over hoeft te ontstaan.

Plan van Aanpak ziekteverzuim

Belangrijke indicatoren voor een succesvol Plan van Aanpak zijn:

 • Dat de belastbaarheid die de bedrijfsarts in de Probleemanalyse heeft omschreven helder is voor werkgever en medewerker;
 • Dat alle afspraken samen worden gemaakt;
 • Dat duidelijk is welke werkzaamheden de medewerkers gaat uitvoeren (en welke niet) binnen de gestelde beperkingen van de bedrijfsarts;
 • Wat werkgever en werknemer van elkaar mogen verwachten als er signalen zijn dat iets niet volgens verwachting verloopt;
 • Voldoende evaluatie momenten, waarin het plan van aanpak aangepast kan worden naar de dan huidige situatie.

Hoe kan Trendel jou hierbij ondersteunen?

Een Plan van Aanpak is een belangrijke tool om het individuele ziekteverzuim goed te managen.
Natuurlijk kan Trendel ondersteunen bij het opstellen van een plan van aanpak, maar dat is niet nodig. Werkgever en medewerker kunnen dat prima met elkaar.
Mocht dat onverhoopt toch niet lukken of er zijn vragen kan Trendel natuurlijk prima – op maat – ondersteunen. Bijvoorbeeld:

 • Als er vragen zijn over de omschreven belastbaarheid (door werkgever of medewerker);
 • Als werkgever en medewerker het niet eens worden over de inhoud van het Plan van Aanpak;
 • Bij stagnatie van herstel;
 • Bij ruis: bijvoorbeeld werkgever of medewerker houdt zich niet aan het opgestelde plan van aanpak. Dit kan een risico vormen voor de voortgang;
 • Indien er een conflictsituatie dreigt te ontstaan.

Samen werken aan een gezonde werkomgeving?

Bij Trendel zijn wij goed op de hoogte van alle (wettelijke/UWV) eisen en mogelijkheden in ziekteverzuimmanagement. Door onze brede kennis en ervaring en diverse specialisten kunnen we samen met jou het ziekteverzuim in jouw bedrijf kunnen aanpakken, op de manier die goed is voor jouw bedrijf! Om daarbij ook (graag!) de stap te maken naar preventie en adviseren over hoe we jullie medewerkers gezond met plezier aan het werk kunnen houden.
En logisch; dat is natuurlijk altijd op maat. Daar maken we dan ook een plan van aanpak voor, maar dan op bedrijfsniveau.
Zo werken we samen aan een betere en productievere inzetbaarheid van het personeel en het voorkomen en verlagen van ziekteverzuim.

Wil jij ook ondersteuning bij ziekteverzuim? Neem gerust contact met ons op!

Contactgegevens

Trendel B.V.
Lemelerberg 33
2402 ZN Alphen aan den Rijn

0172 – 760 100

Volg ons ook op Facebook en LinkedIn en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

“Bouwen op én met elkaar….ook als het gaat om inzetbaarheid van onze medewerkers. Met de deskundigen bij Trendel werken we prettig samen om op een betrouwbare en persoonlijke manier invulling te geven aan onze re-integratietrajecten.”

Yvonne Schoneveld HR-manager
Ouwehand

Onze speerpunten

 • Persoonlijk
 • Snel schakelen
 • Maatwerk oplossingen

Stel uw vraag aan ons team